Tüketicinin Onarım Hakkı ,

Kitabın Künyesi:

Yazar: Bayram Aslan

ISBN: 9786056816628

Yayın Tarihi: Nisan 2018

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 16 x 23,5

Sayfa Sayısı: 240

53.00 47.70

Kitap Hakkında:

Satım sözleşmelerinde tüketiciye teslim edilen malın arızalı çıkması durumunun incelenmesi ve teslim edilen malın ayıplı olması halinde; tüketicinin, seçimlik haklardan onarım isteme hakkını kullanabilmesinin şartlarının tespit edilmesi ve onarım isteme hakkının sonuçlarının ayrıntılı bir şekilde açıklanması, bu çalışmanın amacıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile düzenlenen ayıplı mal teslimlerinde tüketiciyi korumaya yönelik seçimlik haklardan onarım isteme hakkı incelenmektedir. Ayıplı mal ve ayıptan doğan sorumluluk halinde tüketiciye tanınan seçimlik hakların tamamı bu çalışmanın konusu değildir. Ayıptan doğan sorumluluğun şartları üzerinde durulmakla birlikte, asıl ayrıntılı inceleme konusu, 6502 sayılı Kanun’un getirmiş olduğu yeni düzenlemelerle birlikte onarım isteme hakkıdır.

Onarım isteme hakkı konusunda tıpkı diğer konularda olduğu gibi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, birçok değişiklik yapmıştır. Bu değişikliklere bağlı olarak yönetmelikler güncellenmiş veya yeni yönetmelikler çıkarılmıştır. Onarım isteme hakkı konusunda tüm mevzuat hükümlerine belli bir düzen içerisinde yer verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca onarım isteme hakkına ve bu hakkın şartlarına ilişkin olarak güncel Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları:

– Genel Olarak Tüketici Sözleşmeleri

– Tüketici Sözleşmelerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu Halinde Tüketicinin Seçimlik Hakları

– Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıplı Mallarda Onarım İsteme Hakkının Kullanılmasının Şartları

– Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ayıplı Mallarda Onarım İsteme Hakkının Kullanılmasının Hüküm ve Sonuçları