Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü

Kitabın Künyesi:

Yazar: Abulkadir YILMAZ

ISBN: 978-605-81108-4-7

Yayın Tarihi: Mart 2019

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 16 x 23,5

Sayfa Sayısı: 130

39.00 35.10

Kitap Hakkında:

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için yapılan bu müdahalenin yetkin ve uzman hekimler tarafından, tıp mesleğinin öngördüğü kural ve ilkeler doğrultusunda icra edilmesi ve en nihayetinde hastanın aydınlatılarak rızasının alınması gerekir. Bu kapsamda, hastanın kendi bedeni üzerinde yapılacak tıbbi müdahaleye rızasının alınmasının önkoşulu, hastanın aydınlatılmasıdır.
Çalışmada ayrıntılarıyla ifade edileceği üzere, salt hastanın aydınlatılması tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getirmemekte; aydınlatmanın kim tarafından, ne zaman, hangi biçim ve ayrıntıda yapılacağı önem arz etmektedir. Hekimin aksine davranışları hukuki, cezai, idari ve etik sorumluluğunu doğurmakta ve bu bağlamda maddi ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır.

Bu çalışma aydınlatma müessesesine yalnızca hasta açısından bakmamış; hekim perspektifinden de konu üzerinde durulmuş, birtakım eleştiriler ve tavsiyeler dile getirilmiştir. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı, hastaların hakları noktasında bilgi sahibi olmasını temin etmek ve hekimlerin mesleklerini icra ederken ne denli büyük risklerle karşı karşıya kaldıkları noktasında onlara naçizane bilgiler vermektir.

Konu Başlıkları:

– Aydınlatma Yükümlülüğünün Hukuki Dayanakları

– Aydınlatmanın İçeriği

– Aydınlatmanın İcrası ve Sınırları

– Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali