Akademinin 50/D Hali

Kitabın Künyesi:

Yazar: Esra ÇOLAK

ISBN: 978-605-68166-5-9

Yayın Tarihi: Temmuz 2018

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 14 x 21

Sayfa Sayısı: 237

25.00 22.50

Kitap Hakkında:

Bu araştırma Türkiye’de devlet üniversitelerinde 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlilerinin kurumsal yapı içerisindeki ilişkilerini, sosyal yaşamlarını nasıl kurguladıklarını, doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra kariyerlerine devam etmek bakımından nasıl bir gelecek öngörüsü içerisinde olduklarını anlamayı amaçlamaktadır.

Sosyolojik bir anlayış adına böyle bir araştırmanın yapılmasını bir zorunluluk haline getiren önemli gelişmelerden biri, çağdaş kapitalist üretimin yapısı ve bu yapının işleyiş dinamiklerinin önceki dönemlerde görünenden farklı, standart dışı veya atipik istihdam diye tabir edilen ve aslen güvencesizlik kavramı ile açıklanabilecek olan yeni bir görünüm ve mahiyet kazanmış olmasıdır. Türkiye’de 50/D’li olarak nitelendirilen araştırma görevlilerinin konumu bu kavramın atıfta bulunduğu istihdam biçimi ve koşullarının tipik örneklerinden birini temsil etmektedir.

Konu Başlıkları:

– Bir İstihdam Alanı Olarak Akademi

– Güvencesiz Çalışma

– Kendi Deneyimleri Dahilinde Akademide Çalışmanın Anlamı ve Mahiyeti

– Doktora Sonrası Gelecek Öngörüsü ve Planlaması

– Güvencesiz Yaşamın Etkileri