İlgili Mevzuata Atıflı 1982 Anayasası ve Temel Mevzuat

Kitabın Künyesi:

Yazar: Abbas Kılıç / İsmail Yüksel / Salim Işık

ISBN: 978-605-80429-9-5

Yayın Tarihi: Mart 2020

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 13,5 x 21

Sayfa Sayısı: VIII + 548

44.00 39.60

Kitap Hakkında:

 

Bu eser, hukuk fakülteleri müfredatlarında yer verilen
Anayasa Hukuku, Parlamento Hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasa
Mahkemesine Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku ve Seçim
Hukuku gibi derslerde öğrencilere yardımcı bir başvuru kaynağı
olabilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 1982 Anayasası ile diğer
mevzuatı ilişkilendirmesi bakımından uygulayıcıların ve konuyla
ilgilenen akademisyenlerin de yararlanabileceği bir kapsamda tasarlanmıştır.
1982 Anayasası’nın ilgili maddeleri ile başta Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğü olmak üzere sırasıyla; 6216 sayılı Anayasa
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun,
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ve Ek Protokolleri, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi
Kanunu, 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna
Sunulması Hakkında Kanun gibi ilgili mevzuatın maddeleri
ile ilişkilendirilmiştir