Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu

Kitabın Künyesi:

Yazar: Murat ERDOĞAN

ISBN: 978-605-81108-8-5

Yayın Tarihi: Mayıs 2019

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 16 x 23,5

Sayfa Sayısı: XVI + 485

115.00 103.50

Kitap Hakkında:

Bu çalışmadaki amaç; Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yolunda kullandığı
yorum ilkelerinin karşılaştırmalı bir perspektifte incelenmesi ve bunların uygulanış
biçimlerinin Türkiye’deki insan hakları reformunun işlevini yerine getirmek konusunda elverişli olup olmadığının tespitini yapmaktır. Ayrıca temel hak ve özgürlükleri
genişletici bir yorum benimsenmesi yönünde önerilerle, doktrine ve uygulamaya
katkıda bulunmak doğrultusunda küçük ve mütevazı bir adım atılması da amaçlanmıştır. Türk anayasa hukukçularının görev ve hedefi, Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin etkin korunması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa
hukuk çevreleri ile paylaşabileceği bir felsefesi olan Anayasa Mahkemesi’nin gelişimine katkıda bulunmaya çalışmak olmalıdır. Bu sebeple Mahkeme’nin tutarlı bir
felsefe geliştirerek temel hak ve özgürlükleri koruması için gerekli doktrinsel desteğin verilmeye çalışılması hayati öneme sahiptir. Bu da Anayasa Mahkemesi’ni, temel
hak ve özgürlükleri, insan onurunun altında yatan temel ilke olan kişisel özerklik
doğrultusunda, hak temelli deontolojiye dayanan dürüst ve genişletici bir yoruma
tabi tutmaya davet etmekle mümkündür.

Konu Başlıkları:

– Temel Hak ve Özgürlüklere Hakim Yorum İlkeleri ve Bireysel Başvuru

– Temel Hak ve Özgürlüklerinin Öznesi ve Kapsamının Belirlenmesinde Genişletici Yorum

– Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorum İlkeleri Vasıtasıyla Sınırlandırılması ve Dengelenmesi