Sınai Mülkiyet Hukuku ile İlgili Mevzuat (Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamaları Serisi Kitap: 1)

Kitabın Künyesi:

Yazar: Editör: Prof. Dr. Habip Asan – Derleyenler: Gülsevi Esra Bal / Gonca Ilıcalı / Dr. Ayben Işılay Özdoğan / Önder Erol Ünsal / Erman Vatansever

ISBN: 978-605-74223-4-7

Yayın Tarihi: Eylül 2021

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Ebat: 16 x 24

Kapak Türü: Ciltli

Sayfa Sayısı: 499

120.00 108.00

Kitap Hakkında:

Bu kitapta sınai mülkiyet ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat bir araya getirilmiştir.

Ulusal mevzuat kapsamında sırasıyla:

1. Sınai Mülkiyet Kanunu, 2. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3. Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 4. Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun, 5. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 6. Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği, 7. Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği, 8. Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 9. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği düzenlemelerine yer verilmiştir.

Uluslararası mevzuat kapsamında ise sırasıyla:

1. Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi, 2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS), 3. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi, 4. Dünya Fikrî Mülkiyet Teşkilâtını Kuran Stockholm Sözleşmesi (WIPO Kuruluş Sözleşmesi), 5. Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşme (Avrupa Patent Sözleşmesi-EPC), 6. Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), 7. Uluslararası Patent Sınıflandırılması ile İlgili Strasburg Anlaşması (IPC), 8. Mikroorganizmaların Uluslararası Saklanmasına İlişkin Budapeşte Anlaşması, 9. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol, 10. Marka Kanunu Andlaşması (TLT), 11. Marka Tescilinde Eşyaların ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması, 12. Markaların Figuratif Elemanlarının Sınıflandırılmasına İlişkin Viyana Anlaşması, 13. Malların Kaynağı ile İlgili Sahte veya Yanıltıcı İşaretlerin Önlenmesine Dair Madrid Anlaşması, 14. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni, 15. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması düzenlemelerine yer verilmiştir.