Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları

Kitabın Künyesi:

Yazar: Görkem Gökçen

ISBN: 9786056761911

Yayın Tarihi: Ağustos 2017

Baskı Sayısı:  1

Ebat: 16×24

Sayfa Sayısı: 132

29.00 26.10

Kitap Hakkında:

Bu kitap, markanın hükümsüzlüğü ve hükümsüzlüğün hukuki sonuçlarını 22.12.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 10 Ocak 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile karşılaştırmak suretiyle incelemeyi amaçlar.

 

Bu kitabın konusu olan “markanın hükümsüzlüğü ve hukuki sonuçları”, incelenirken Giriş ve Sonuç bölümleri hariç Birinci Bölümde marka kavramı, markanın işlevleri, türleri ve sınıflandırılması ve marka hakkı; “Markanın Hükümsüzlüğü” başlıklı İkinci Bölümde; markanın hükümsüzlüğü kavramı, markanın hükümsüzlüğünün markanın iptalinden farkı, markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğuran sebepler; “Hükümsüzlük Davası” başlıklı Üçüncü Bölümde; hükümsüzlük davası, hükümsüzlük davalarına ilişkin usul hükümleri, hükümsüzlük davalarının kötüniyetli olarak açılması sorunu; “Markanın Hükümsüzlüğünün Hukuki Sonuçları” başlıklı Dördüncü Bölümde ise; hükümsüzlüğün hukuki sonuçları, etkileri ve kapsamı, markanın rehninde, haczinde ve marka üzerinde intifa hakkının bulunduğu hallerde hükümsüzlüğün etkisi konuları konuya ilişkin olarak öğretide ileri sürülen görüşler ve Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir.

 

Konu Başlıkları:

– Genel Olarak Marka Kavramı

– Markanın Hükümsüzlüğü Kavramı

– Markanın Hükümsüzlüğü Sebepleri

– Hükümsüzlük Davası

– 556 sayılı KHK ile 6769 sayılı Kanun’da Yer Alan Usul Hükümleri

– Markanın Hükümsüzlüğünün Hukuki Sonuçları ve Etkileri